ABOCA

ABOCA és una empresa italina líder en el món de la FITOTERÀPIA.
Aconseguir fórmules innovadores per tenir cura de la salut és el seu eix de treball. Natura i medi ambient units per aconseguir millorar el benestar dels essers humans.

ABOCA té com a punt central de la seva activitat , la investigació per desenvolupar productes que aprofiten les propietats de les matrius naturals complexes, amb la finalitat de solucionar problemes de salut.

Disposen de diferents línees i fórmules galèniques. Xarops, pomades, tisanes i comprimits, per adaptar-se a cada patologia i propietats de les plantes.

Per Aboca, la qualitat és un valor imprescindible.La empresa no es limita a controlar sino que garantitza  cada etapa, des de la llavor fins el producte acabat, gracies a un cicle productiu totalmente vertical, vigilat per l' área de qualitat que és transversal a totes les áreas de l'empresa.  
Inclusiu,per Aboca la qualitat va més enllà de l'eficàcia i la seguretat dels productes: es basa al cent per cent en el que és natural, en la innovació de les fórmules i el respecte del medi ambient..
 

 

 

Informació addicional