MIGRASIN - Enzima DAO

Pateixes de MIGRANYA? El 95% dels pacients migranyosos tenen l'activitat reduïda de l'enzim DAO.

Diàriament, ingerim quantitats importants d'histamina presents en la nostra alimentació. La histamina és una molècula vital per molts procesos biològics , però que si no és ben metabolitzada ens pot donar diferents problemes per acumulació en el nostre organisme , entre ells la molesta MIGRANYA.

Per tenir la histamina a ratlla ens cal la pressència en quantitats suficients d'un EnZim , el DAO ( DiAminoOxidasa). S'ha comprovat que el 95% dels pacients de migranya  tenen una activitat reduïda o molt reduïda del DAO.

Així doncs, l'aport extern d'aquest enzim uns 20 minuts abans dels àpats evitarà l'acumulació en l'organisme de l'histamina continguda en els aliments.

Migrasin no és un medicament  és un aliment dietètic.