SORTEIG LOT PRODUCTES INFANTILS

12/03/2012

La guanyadora ha estat la Bea Fernandez.

El ticket de la sort ha estat de data 7/03/2012 pe un import de 6.25€.

El valor del lot sortejat és de 28 €