BLOG DE SALUT

En aquest apartat inclourem informació i articles sobre temes de salut que us puguin ser d'interés.

La nostra tasca com agents de salut justifica que us informem sobre diferents temes relacionats amb la cura de la salut.

Hi volem incloure articles sobre mecanismes d'acció, hàbits saludables i falses veritats sobre aquets temes.